HVA ER SKØYTEALLIANSEN ?

Foreningen ble stiftet den 7. desember 2006 under navnet "Skøytealliansen for Nedre Romerike" men til daglig kan betegnelsen "Skøytealliansen" benyttes.

Vi arbeider med å få bygget en interkommunal ishall på nedre Romerike.

Utgangspunkt for prosjektet:

  • Nedre Romerike hadde 5 skøytebaner som var "smekkfulle" av skøytentusiaster.
  • I dag har vi ingen arenaer igjen (Fotballen har lagt beslag på alt)
  • Nedre Romerike var en gang verdens beste "skøytekrets" (Geir, Bjørn, Johann, Erik V og Kay Arne med flere)
  • Skøytesporten "kan ikke reddes" uten baner å gå på.

Prosjektet har flere ganger vært profilert med bilder og tekst gjennom omtale i Romerikes Blad.

SNR (Samarbeidsutvalget Nedre Romerike) er i utgangspunktet positive til prosjektet og saken ligger der for videre utredning.

Norges Skøyteforbund er positive og samarbeider med Skøytealliansen om prosjektet.