POSITIVE SIGNALER FRA ROMERIKSKOMMUNER

Skøytealliansen har mottatt positive signaler fra de aktuelle kommuner om at de i prinsippet støtter arbeidet med å realisere et innendørs skøyteanlegg med internasjonale mål på nedre Romerike.

Vår oppgave i skøytealliansen er å få realisert planene og øve "påtrykk" opp mot de besluttende myndigheter i de aktuelle kommuner.

Skøytealliansen er takknemlige for at Romerikes Blad har gitt mye positive omtale av prosjektet.