HER FINNER DU INNKALLINGER OG REFERATER

ÅRSRAPPORT FOR SKØYTEALLIANSEN FOR NEDRE ROMERIKE 2014 /15

1. Styret 2016/2017:

Leder: Johs Kjell Grimseth

Nestleder: Svein Håvard Sletten

Styremedlem: Tor Audun Sørensen

Styremedlem / Kasserer: Roger Haug

Styremedlem: Tom Nilsen

Styremedlem: Arne Dolven

Valgkomite: Svein Håvard Sletten og Tom Nilsen

Revisorer: Svein Håvar Sletten og Tom Nilsen

PR komite: Tom Nilsen (Leder), Johs Kjell Grimseth og Svein Håvard Sletten

2. Møteaktivitet/Prosjektvirksomhet

Det har i inneværende periode ikke vært holdt felles prosjektmøter. Årsak er at at vi ikke har følt at de politiske aktører har vist interesse for å følge opp vårt prosjekt. Den 17/3-16 søkte vi Lørenskog kommune om kr 200.000,- til start  på prosjektbeskrivelse. Dette er en nødvandighet for at vi skal kunne presentere prosjektet på en troverdig måte ovenfor de politiske myndigheter. Foreløpig har vi ennå ikke fått svar på vår søknad.

PR-gruppen har hatt mange møter for å drøfte fremdrift av prosjektet. Mange tanker er gjennomgått, men foreløpig uten konkrete fremdriftsplaner.

Tom Nilsen var medlem av Lørenskog Idrettsråd frem til våren 2017, og var talsmann for vår sak i rådet. Han stilte ikke til gjenvalg, men ble erstattet av Johs Kjell Grimseth, som nå er medlem av rådet.

3. Hjemmeside

Hjemmesiden har vært aktiv siden den ble opprettet, men intet nytt er blitt tilført så langt.

4. Grasrotandelen

Som før har vi også i inneværende periode fått tilskudd fra Grasrotandelen i Norsk Tipping (jfr regnskap).

5. Medlemstall

Personlige medlemmer : 6

Bedrift/lag : 1 (Norges Bandyforbund)

6. Generelt

PR-gruppen vil fortsette sin strategi for å se hva vi kan komme frem til av tiltak for å fremme vår sak. Vi håper i løpet av høsten at vi kan innkalle til nytt styremøte å presentere det vi evt kommer frem med:

Lørenskog Juni 2017,

I