SKØYTEALLIANSENS STYRE 2014/2015

LEDER:

Johs Kjell Grimseth - Telefon 48197122

E-post: j.grimseth@getmail.no

NESTLEDER:

Svein Håvard Sletten - Telefon 90044282

E-post: svein-håvard.sletten@lorenskog.vgs.no

STYREMEDLEM:

Tom Nilsen - Telefon 91662474

E-post: jutulstigen@hotmail.com

STYREMEDLEM:

Tor Audun Sørensen - Telefon 94003932

E-post: toraudun.sorensen@nif.idrett.no

STYREMEDLEM / KASSERER:

Roger Haug - Telefon 90108165

E-post: roger.haug@start.no

Styremedlem:

Arne Dolven - Telefon 99516683

E-post: arnesdol@hotmail.com

PR - KOMITÈ:

Tom Nilsen (Leder)

Johs Kjell Grimseth

Svein Håvard Sletten