SAMARBEIDSPARTNERE

I dag:

- Skøytealliansen for nedre Romerike

- SNR (Samarbeidsutvalget for nedre Romerike)

- Norges Bandyforbund

- Norges skøyteforbund

- Akershus Idrettskrets ved anleggskonsulent Oddleiv Dahlen

- Strømmen sparebank

- Idrettsrådet i Lørenskog

I Morgen:

- Entreprenører ?

- Juridisk bistand ?

- Investorer ?

- Arkitekt ?

- Finansrådgivere ?